Agencja Badań Medycznych przeznaczy 600 mln zł na badania w obszarze onkologii

Agencja Badań Medycznych (ABM) ogłasza konkurs na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze w obszarze onkologii, przeznaczając 600 mln zł na projekty mające na celu zmiany w diagnostyce i terapii nowotworowej w Polsce.

Do 2025 roku nowotwory mogą stać się główną przyczyną zgonów Polaków

Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization; WHO) wskazała, iż choroby nowotworowe są jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie. W Polsce sytuacja jest alarmująca, do 2025 roku nowotwory mogą stać się główną przyczyną zgonów Polaków. Według prognoz Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, umieralność na nowotwory w Polsce jest o 15% wyższa niż średnia unijna, a pandemia COVID-19 spowodowała znaczny spadek liczby diagnozowanych przypadków. W obliczu tych wyzwań, wsparcie tego obszaru terapeutycznego, przez zwiększenie liczby niekomercyjnych badań klinicznych, jest niezbędne.

W Polsce niekomercyjne badania kliniczne stanowią jedynie 7,5% wszystkich zarejestrowanych badań klinicznych, podczas gdy w krajach Europy Zachodniej jest to około 30%. Główną barierą w rozwoju takich badań w Polsce jest brak efektywnego mechanizmu finansowania.

To historyczny konkurs ABM pod względem alokacji. Przeznaczamy 600 mln zł. na bardzo ważny obszar. Chcemy, by projekty wpisywały się zarówno w Narodową Strategię Onkologiczną, jak i Europe’s Beating Cancer Plan. Dlatego stawiamy na międzynarodowe badania, które mają wspierać osiągnięcie wspólnego celu – lepszą diagnostykę i skuteczniejsze leczenie pacjentów z chorobą nowotworową. Już w tym konkursie, wspólnie z Radą ABM, dokonaliśmy modyfikacji wniosku, tak by jak najlepsze naukowo wnioski mogły uzyskać dofinansowanie. W nauce warto podawać przykłady sukcesów. W onkologii to choćby realizowany w ramach naszego grantu projekt badawczy wśród pacjentów z mięsakiem kościopochodnym. Mamy już pierwsze, dobre efekty u pacjentów, u których – dzięki uczestnictwu w niekomercyjnym badaniu klinicznym finansowanym przez ABM – włączono nowoczesne terapie. To dowód na to, że badania niekomercyjne zmieniają medycynę, a dla Agencji to motywacja do podejmowania kolejnych działań w tym obszarze – powiedział dr n. med. Rafał  Staszewski, Zastępca Prezesa ds. finasowania badań w Agencji Badań Medycznych

Cele konkursu i warunki udziału

Głównym celem konkursu organizowanego przez Agencję Badań Medycznych jest realizacja niekomercyjnych badań klinicznych oraz eksperymentów badawczych w obszarze onkologii, mających na celu identyfikację i ocenę nowych produktów leczniczych oraz procedur medycznych, w tym diagnostycznych i terapeutycznych.

Konkurs adresowany jest do uczelni wyższych, instytutów naukowych, podmiotów leczniczych oraz przedsiębiorców mających status centrum badawczo-rozwojowego. Wnioski należy składać w języku angielskim od 24 czerwca 2024 roku do 14 listopada 2024 roku wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie Agencji.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat konkursu, jego celów oraz warunków udziału można znaleźć na stronie Agencji Badań Medycznych: https://konkurs.abm.gov.pl. Pytania dotyczące składania wniosków w konkursie proszę kierować na adres: [email protected].

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More