Ponad 150 mln zł dla studentów kierunków medycznych

fot. Adobe

Ministerstwo Zdrowia ogłasza wyniki pierwszej edycji programu stypendialnego w ramach Krajowego Planu Odbudowy

W ostatnich dniach Ministerstwo Zdrowia ogłosiło wyniki pierwszej edycji programu stypendialnego dla studentów kierunków medycznych, realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Łączna suma środków przeznaczonych na ten cel wynosi ponad 150 mln zł. Program, który będzie trwał do 2026 roku, ma na celu wsparcie przyszłych lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz ratowników medycznych poprzez system zachęt obejmujący stypendia i dofinansowania.

System zachęt – na czym polega?

System zachęt to inicjatywa skierowana do obecnych oraz przyszłych studentów wybranych kierunków medycznych. Program oferuje wsparcie finansowe w postaci stypendiów oraz dofinansowania kosztów kształcenia. Jego głównym celem jest zwiększenie liczby absolwentów tych kluczowych dla systemu opieki zdrowotnej kierunków poprzez zmniejszenie barier finansowych związanych z edukacją.

Rozstrzygnięcie konkursów pierwszej edycji

W ramach pierwszej edycji programu rozstrzygnięto konkursy w trzech głównych działaniach, z których każde adresuje inne potrzeby studentów medycznych.

Działanie 1: Stypendia dla najwybitniejszych studentów kierunków lekarskich

Stypendia w ramach pierwszego działania przeznaczone są dla studentów kierunków lekarskich, lekarsko-dentystycznych, analityki medycznej, fizjoterapii oraz farmacji. Maksymalna kwota stypendium wynosi 3 tys. zł miesięcznie, a świadczenie przyznawane jest na okres 3 lat (9 miesięcy w roku akademickim, od października do czerwca). W pierwszej edycji programu stypendia otrzyma prawie 1 000 studentów z 21 uczelni publicznych i niepublicznych, a łączna suma przeznaczona na ten cel to ponad 80 mln zł.

Działanie 2: Stypendia dla najwybitniejszych studentów pielęgniarstwa, położnictwa oraz ratownictwa medycznego

Drugie działanie skupia się na wsparciu studentów pielęgniarstwa, położnictwa oraz ratownictwa medycznego. Stypendia w tej kategorii wynoszą maksymalnie 1,5 tys. zł miesięcznie i również są przyznawane na 3 lata. W tej edycji stypendia trafią do prawie 2 000 studentów z 34 uczelni publicznych i niepublicznych, co łącznie daje sumę prawie 59 mln zł.

Działanie 3: Dofinansowanie do studiów niestacjonarnych

Trzecie działanie obejmuje dofinansowanie studiów niestacjonarnych na uczelniach publicznych oraz studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na uczelniach niepublicznych dla studentów kierunków pielęgniarstwa, położnictwa oraz ratownictwa medycznego. Wysokość wsparcia wynosi maksymalnie:

  • 6,5 tys. zł rocznie dla studentów pielęgniarstwa,
  • 6 tys. zł rocznie dla studentów położnictwa,
  • 6,5 tys. zł rocznie dla studentów ratownictwa medycznego.

Bezzwrotne wsparcie w tej kategorii otrzyma 775 studentów z 15 uczelni publicznych i niepublicznych, a łączna kwota dofinansowania wynosi ponad 14 mln zł.

Kolejne edycje programu

Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że już wkrótce uruchomione zostaną kolejne konkursy w ramach systemu zachęt. Wszystkie informacje dotyczące nowych naborów będą publikowane na stronie internetowej Ministerstwa. Studenci zainteresowani uzyskaniem wsparcia finansowego są zachęcani do regularnego śledzenia komunikatów oraz udziału w konkursach.

inf. Ministerstwo Zdrowia

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More