XII Bonifraterskie Spotkania z Rehabilitacją: Kompleksowa rehabilitacja jako integralny element postępowania leczniczego

22 maja 2024 roku odbędzie się XII edycja Bonifraterskich Spotkań z Rehabilitacją organizowana przez Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. oraz Konwent Bonifratrów pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piaskach, wraz z partnerami. Tegoroczna konferencja, zatytułowana “Kompleksowa rehabilitacja jako integralny element postępowania leczniczego”, skupi się na wybranych problemach zdrowotnych współczesnego Polaka. Wydarzenie to stanowi nie tylko platformę wymiany wiedzy i doświadczeń, ale również okazję do dyskusji nad nowoczesnymi metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi w zakresie rehabilitacji medycznej.

Program konferencji

Program konferencji obejmuje szereg wykładów prowadzonych przez wybitnych specjalistów w dziedzinie medycyny i rehabilitacji. Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram wydarzenia:

09.00-09.30: Otwarcie XII Bonifraterskich Spotkań z Rehabilitacją

09.30-10.00: Kompleksowa rehabilitacja w leczeniu pacjentów z osteoporozą Prof. dr hab. Anna Skrzek omówi znaczenie kompleksowej rehabilitacji w leczeniu osteoporozy, zwracając uwagę na zintegrowane podejście obejmujące zarówno leczenie farmakologiczne, jak i fizjoterapię.

10.00-10.30: Płuca po COVID – diagnostyka, leczenie, rehabilitacja Prof. dr hab. med. Zbigniew Doniec przedstawi najnowsze metody diagnostyki i leczenia powikłań płucnych po COVID-19, podkreślając rolę rehabilitacji w procesie powrotu do zdrowia pacjentów.

10.30-11.00: Choroba otyłościowa jako główny czynnik ryzyka zaburzeń seksualnych u współczesnego mężczyzny Prof. dr hab. med. Dariusz Kałka zaprezentuje wyniki badań nad wpływem otyłości na zdrowie seksualne mężczyzn, omawiając możliwości interwencji terapeutycznych.

11.00-11.30: Chirurgiczne leczenie otyłości – techniki zabiegowe, rehabilitacja Dr n. med. Damian Chwaliński skupi się na technikach chirurgicznego leczenia otyłości oraz roli rehabilitacji w procesie rekonwalescencji pooperacyjnej.

11.30-12.00: Nowoczesne metody diagnostyki i fizjoterapii w chorobach układu moczowego Dr hab. n. o zdrowiu Kuba Ptaszkowski prof. UMW przedstawi innowacyjne podejścia do diagnostyki i fizjoterapii chorób układu moczowego, podkreślając znaczenie wczesnej interwencji.

12.00-12.30: Problem raka jelita grubego w populacji polskiej Prof. dr hab. med. Mirosław Szura omówi epidemiologię, diagnostykę i nowoczesne metody leczenia raka jelita grubego, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji pacjentów po operacjach.

12.30-13.00: Kompleksowość i jakość opieki rehabilitacyjnej Dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz prof. CMKP podkreśli znaczenie kompleksowej opieki rehabilitacyjnej oraz omówi kryteria jakości w rehabilitacji medycznej.

13.00-13.30: Możliwości aplikacyjne „Wirtualnej Rzeczywistości” w rehabilitacji dysfunkcji ruchowych Prof. dr hab. n. med. Przemysław Lisiński zaprezentuje możliwości wykorzystania technologii VR w rehabilitacji dysfunkcji ruchowych, wskazując na jej potencjalne korzyści terapeutyczne.

13.30-14.30: Dyskusja Panelowa

W ramach dyskusji panelowej, moderowanej przez Prof. dr hab. Annę Skrzek, uczestnicy będą mieli okazję wymienić się poglądami i doświadczeniami na temat omawianych zagadnień. W dyskusji wezmą udział wybitni specjaliści:

  • Dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz prof. CMKP
  • Dr hab. Jan Szczegielniak prof. nadzw.
  • Prof. dr hab. n. med. Dariusz Kałka
  • Prof. dr hab. n. med. Mirosław Szura
  • Dr Tomasz Kabała

14.30: Obiad dla wszystkich uczestników i gości konferencji

Podsumowanie

XII Bonifraterskie Spotkania z Rehabilitacją stanowią ważne wydarzenie w kalendarzu medycznym, oferując szeroką platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Konferencja przyczynia się do podnoszenia standardów opieki rehabilitacyjnej, promując innowacyjne metody terapeutyczne i diagnostyczne. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Więcej informacji: https://www.konferencja-piaski.bonifratrzy.pl/

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More