Zaproszenie na webinar: Climate change and air pollution across respiratory diseases

sesja pierwsza

Data: 2 lipca 2024 | Online

Godzina: 17:00–18:00 CEST

Prowadzący: Prof. Katerina Antoniou (Heraklion, Grecja), Dr Margareth Dalcolmo (São Paulo, Brazylia)

Prelegenci: Prof. Zorana J. Andersen (Frederiksberg, Dania), Dr MeiLan K. Han (Ann Arbor, Stany Zjednoczone), Prof. Giovanni Ferrara (Edmonton, Kanada)

Opłaty: Bezpłatne dla członków ERS / 10 € dla pozostałych

Zanieczyszczenie powietrza jest kluczowym problemem zdrowia publicznego, plasując się jako czwarty główny czynnik ryzyka chorób i śmierci na świecie. Alarmujące jest, że 99% światowej populacji mieszka na obszarach, gdzie zanieczyszczenie powietrza przekracza zalecane przez WHO normy. Co roku zanieczyszczenie powietrza prowadzi do siedmiu milionów zgonów, pogłębiając istniejące nierówności zdrowotne i nieproporcjonalnie wpływając na społeczności marginalizowane.

Szczególną uwagę należy zwrócić na pacjentów z chorobami układu oddechowego, którzy są szczególnie narażeni na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza. Badania wskazują na bezpośredni związek między wyższym poziomem zanieczyszczeń a zwiększoną częstością, postępem i zaostrzeniami chorób układu oddechowego.

Cel webinaru

Celem tego webinaru jest zgłębienie skomplikowanego związku między zanieczyszczeniem powietrza, zmianami klimatycznymi a zdrowiem układu oddechowego. Poprzez ukazanie wzajemnych powiązań tych zjawisk chcemy zwiększyć świadomość na temat głębokich implikacji zdrowotnych związanych z niską jakością powietrza oraz promować wdrażanie rygorystycznych polityk na rzecz czystego powietrza w całej Europie. Dołącz do webinaru, aby wspierać inicjatywy na rzecz czystego powietrza i ochrony zdrowia publicznego.

Cele edukacyjne

Podczas tej sesji uczestnicy zdobędą wszechstronne zrozumienie wieloaspektowego wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie układu oddechowego w kontekście przewlekłych chorób płuc. W szczególności omówimy:

 • Związek między zanieczyszczeniem powietrza, zmianami klimatycznymi a nasileniem sezonów pyłkowych, ukazując wzajemne powiązania tych czynników środowiskowych i ich implikacje dla zdrowia układu oddechowego.
 • Bezpośrednie i pośrednie skutki zanieczyszczenia powietrza na przewlekłe choroby układu oddechowego, w tym zaostrzenia, postęp choroby i ogólne wyniki zdrowotne.

Dzięki zgłębieniu tych tematów uczestnicy nie tylko zwiększą swoją świadomość na temat skomplikowanego związku między zanieczyszczeniem powietrza a zdrowiem układu oddechowego, ale także zdobędą cenne informacje na temat potencjalnych strategii łagodzenia tych skutków i poprawy opieki nad pacjentami w społeczności pulmonologicznej.

Tematy

 • Kryzys klimatyczny i zanieczyszczenie powietrza – Prof. Giovanni Ferrara
 • Zmiany środowiskowe a zdrowie: czy istnieje związek? – Dr MeiLan K. Han
 • Znaczenie kliniczne nowych wytycznych WHO dotyczących jakości powietrza i jak uwzględniać ekspozycję na niskie poziomy zanieczyszczeń powietrza: przegląd – Prof. Zorana J. Andersen

Cele nauki

 • Integracja wiedzy z różnych dziedzin, takich jak epidemiologia, nauki o środowisku i zdrowie publiczne, aby zrozumieć skomplikowane relacje między zanieczyszczeniem powietrza, zmianami środowiskowymi a zdrowiem człowieka.
 • Analiza wieloaspektowego wpływu zanieczyszczenia powietrza i zmian środowiskowych na wyniki zdrowotne, w tym choroby układu oddechowego, schorzenia sercowo-naczyniowe i szersze nierówności zdrowotne.
 • Ocena aktualnych wyników badań i proponowanie opartych na dowodach strategii łagodzenia negatywnych skutków zanieczyszczenia powietrza i zmian środowiskowych na zdrowie człowieka, z naciskiem na środki zapobiegawcze i współpracę interdyscyplinarną.

Grupa docelowa

 • Lekarze pulmonolodzy
 • Rezydenci w dziedzinie pulmonologii
 • Lekarze rodzinni
 • Pediatrzy
 • Pacjenci

Wyniki nauki

Po tym webinarze uczestnicy powinni być w stanie:

 • Krytycznie ocenić skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza na przewlekłe choroby płuc.
 • Rozpoznać związek między zanieczyszczeniem powietrza a wzrastającą częstością przewlekłych chorób układu oddechowego.
 • Opisać, jak zanieczyszczenie powietrza wiąże się z nasilonymi sezonami pyłkowymi i kolejnymi zaostrzeniami chorób dróg oddechowych.

Format

Webinar będzie obejmował 45 minut wykładów oraz 15 minut interaktywnych dyskusji z uczestnikami.

Rejestracja: https://www.ersnet.org/events/climate-change-and-air-pollution-across-respiratory-diseases-session-one/

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More