Naukowcy szukają sposobów, by zapobiec niewydolności oddechowej i nadciśnieniu płucnemu u noworodków

Do czynników ryzyka wystąpienia niewydolności oddechowej u noworodków zalicza się m.in.: poród przedwczesny i poród drogą cięcia cesarskiego. Naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego szukają sposobów, aby zmniejszyć odsetek nadciśnienia płucnego współistniejącego z ciężkimi zaburzeniami oddychania u najmłodszych pacjentów.

Niewydolność oddechowa noworodków po urodzeniu jest jednym z najpoważniejszych problemów współczesnej neonatologii. Dzięki poprawie jakości opieki perinatologicznej w Polsce, od kilku lat obserwujemy niewielkie obniżanie się odsetka noworodków urodzonych przedwcześnie. Natomiast od kilku lat wzrasta liczba porodów drogą cięcia cesarskiego – zarówno ze wskazań planowych jak i poprzedzonych próbą porodu siłami natury. Obecnie w niektórych ośrodkach odsetek cięć cesarskich przekroczył już 50%.

– W przypadku porodu drogą cięcia cesarskiego u noworodków na skutek zaburzonej adaptacji do życia pozamacicznego mamy do czynienia z utrudnionym wchłanianiem płynu płucnego, którego zaleganie w płucach jest przyczyną szeregu niekorzystnych zjawisk, z występowaniem niewydolności oddechowej i tym samym pogorszenia stanu ogólnego noworodka. Nasz projekt dedykowany jest noworodkom, które ukończyły 32. tygodnie życia wewnątrzmacicznego – tłumaczy dr hab. n. med. Renata Bokiniec, główny badacz w projekcie the REFSAL trial
TTN – przemijający szybki oddech noworodka (z ang. Transient Tachypnea of the Newborn) jest jedną z najczęstszych przyczyn niewydolności oddechowej wśród noworodków urodzonych o czasie oraz tzw. późnych wcześniaków (z ang. late preterm). Obecnie brakuje silnych danych wspierających rutynowe stosowanie dodatkowych leków w leczeniu zaburzeń oddychania u noworodków (TTN). Niektórzy eksperci sugerują, że wczesne zastosowanie ciśnień rozprężających (np. wczesny donosowy CPAP) wraz z wziewnym podaniem salbutamolu może złagodzić przebieg cięższych postaci TTN i pozwala uniknąć stosowania wentylacji mechanicznej, co w konsekwencji może zapobiec rozwojowi przetrwałego nadciśnienia płucnego (PPHN). Jednak autorzy metaanalizy badań z bazy Cochrane z 2016 r. nie znaleźli jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy wziewny salbumatol pozwoli zapobiec lub złagodzić przebieg cięższych postaci TTN.

Naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przeprowadzą wieloośrodkowe badanie Refsal „A multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled phase III trial of the inhaled β2-adrenergic receptor agonist salbutamol for transient tachypnea of the newborn (the REFSAL trial) oceniające skuteczność i bezpieczeństwo salbutamolu podawanego wziewnie. Należy podkreślić, że Salbutamol jest bardzo dobrze poznanym lekiem, który ma zastosowanie w leczeniu astmy. W badaniu sprawdzimy inne możliwości jego zastosowania w Neonatologii. Badanie jest finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych.

– Celem pierwszorzędowym naszego badania jest zmniejszenie (dzięki zastosowanej interwencji – tj podaż leku -salbutamolu) odsetka ciężkiego nadciśnienia płucnego, które może być powikłaniem przedłużających się zaburzeń oddychania zwanych TTN szczególnie u dzieci urodzonych cięciem cesarskim – tłumaczy dr hab. n. med. Renata Bokiniec, główny badacz w projekcie the REFSAL trial

Każdy noworodek, u którego po urodzeniu utrzymują się zaburzenia oddychania może być zakwalifikowany do badania o ile nie ma dodatkowych wad wrodzonych. – W celu włączenia noworodka do badania, zwracamy się na początku do obydwojga rodziców o wyrażenie świadomej zgody na udział ich dziecka w badaniu. Po podpisaniu świadomej zgody przez rodziców , noworodkowi nadajemy poprzez specjalny system zwany CRFem numer uczestnika badania, po czym możemy przystąpić do wykonywania poszczególnych procedur – dodaje dr hab. n. med. Renata Bokiniec, główny badacz w projekcie the REFSAL trial

Każdy noworodek zakwalifikowany do badania ma wykonane dokładne badanie echokardiograficzne serca, oraz USG płuc. Po wykonaniu tych badań pacjent otrzymuje inhalacj z leku lub soli fizjologicznej, która trwa 30 min.

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More