Rewolucja w domowej rehabilitacji oddechowej

System rehabilitacyjny Boreas

fot. Politechnika Warszawska

Boreas, innowacyjne urządzenie do rehabilitacji pulmonologicznej opracowane przez zespół “pd meds” z Politechniki Warszawskiej, otwiera nową kartę w dyskusji na temat domowej terapii oddechowej. Projekt ten, wyróżniony w krajowym etapie Konkursu o Nagrodę Jamesa Dysona, prezentuje zarówno inżynieryjny kunszt, jak i głębokie zrozumienie mechanizmów chorób układu oddechowego.

Rewolucja w domowej rehabilitacji oddechowej

Rehabilitacja oddechowa to kluczowy element zarządzania różnymi chorobami układu oddechowego, takimi jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), astma, rozstrzenia oskrzeli czy dysplazja oskrzelowo-płucna (BPD). Długotrwała niewydolność oddechowa związana z tymi chorobami wymaga często intensywnych i regularnych sesji ćwiczeń, które są zazwyczaj realizowane w warunkach klinicznych. Boreas, będąc urządzeniem przeznaczonym do użytku domowego, ma potencjał zrewolucjonizować ten model opieki. Wykorzystuje mikrokomputer do kontroli trudności ćwiczeń i zbierania danych dotyczących funkcji oddechowej, co umożliwia zindywidualizowaną i precyzyjną terapię. Dzięki automatycznemu przesyłaniu danych do lekarza prowadzącego, terapia może być na bieżąco monitorowana i dostosowywana.

Zaawansowane Algorytmy i Technologie

Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu algorytmów uczenia maszynowego, które analizują parametry oddechowe oraz inne dane kliniczne pacjenta. Na tej podstawie system jest w stanie w czasie rzeczywistym dostosować trudność ćwiczeń, włączając lub wyłączając różne formy oporu, przepływu powietrza czy czasu trwania poszczególnych etapów ćwiczenia. Automatyzacja tego procesu pozwala na eliminację błędów ludzkich i dostarcza klinicystom wartościowych danych, które mogą być użyte do dalszej optymalizacji planu terapeutycznego.

Interfejs użytkownika i Gamifikacja

Jednym z innowacyjnych elementów jest zastosowanie gamifikacji w towarzyszącej Boreasowi aplikacji. Elementy gier, takie jak punkty, rankingi czy wyzwania, mają na celu zwiększenie zaangażowania pacjenta w regularne ćwiczenia. To ważne, gdyż jednym z głównych wyzwań w rehabilitacji oddechowej jest utrzymanie wysokiej frekwencji i zaangażowania w ćwiczenia. Gamifikacja może znacząco podnieść skuteczność terapii przez zwiększenie adherencji pacjenta.

Perspektywy Badawcze i Kliniczne

Ponadto, urządzenie ma także potencjał badawczy. Dzięki zgromadzonym danym, Boreas może służyć jako narzędzie do przeprowadzenia skomplikowanych analiz funkcji oddechowej, co może z kolei prowadzić do nowych odkryć w dziedzinie pulmonologii. Oczekuje się, że urządzenie to będzie przedmiotem dalszych badań klinicznych, które mają na celu nie tylko potwierdzenie jego skuteczności, ale i bezpieczeństwa. Certyfikacja medyczna, będąca jednym z kolejnych etapów, otworzy drogę do komercjalizacji i wprowadzenia Boreasa na rynek jako urządzenia medycznego.

Finansowanie i Dalsze Kierunki Rozwoju

Zwycięstwo w Konkursie o Nagrodę Jamesa Dysona przyniosło projektowi środki finansowe w wysokości 26 500 złotych, co stanowi znaczący impuls dla jego dalszego rozwoju. Planowane są inwestycje w elementy hardware’owe, w tym mechanikę i elektronikę, oraz w zaawansowane algorytmy umożliwiające indywidualizację terapii. Ponadto, interfejs użytkownika będzie udoskonalony, a gamifikacja rozwinięta, co ma na celu zwiększenie zaangażowania pacjentów w korzystanie z urządzenia.

W rezultacie, Boreas ma potencjał stać się istotnym narzędziem w arsenale terapeutycznym zarządzania chorobami układu oddechowego. Z biegiem czasu, zastosowanie zaawansowanych technologii, takich jak uczenie maszynowe, sensorów czy algorytmów optymalizacyjnych, może prowadzić do coraz większej precyzji i skuteczności tej formy terapii. Urządzenie to nie tylko oferuje nową ścieżkę terapeutyczną, ale również otwiera nowe możliwości badawcze, co czyni go obiecującym kandydatem do dalszych badań i komercjalizacji.

Więcej informacji: oddechzycia.pl/nauka/boreas…

 

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More