Konferencja Niewydolność Oddychania (Bydgoszcz, 13-14 października 2023)

Forum interdyscyplinarnej wiedzy i innowacji w Bydgoszczy

Planowana na dni 13-14 października 2023 roku w Bydgoszczy, konferencja “Niewydolność Oddychania” jest pierwszą w Polsce inicjatywą naukową, skoncentrowaną całkowicie na klinicznej i interdyscyplinarnej problematyce niewydolności oddychania.

Niewydolność oddychania to zagadnienie, które jest daleko bardziej kompleksowe, niż mógłby sugerować pulmonologiczny kontekst. Jest to problem wielodyscyplinarny, który uderza w pacjentów cierpiących na schorzenia z zakresu pulmonologii, ale także kardiologii, neurologii i innych dziedzin medycyny. Ta interdyscyplinarność wymaga zaawansowanej wiedzy i kooperacji między różnymi dziedzinami medycyny, w tym ratownictwem medycznym, anestezjologią, intensywną terapią, medycyną rodzinną, jak również ze strony pielęgniarek, ratowników medycznych i fizjoterapeutów. Nie można też pomijać wpływu pandemii COVID-19, która zaostrzyła i uwypukliła kliniczne wyzwania związane z zarządzaniem niewydolnością oddychania, zwłaszcza w kontekście wentylacji mechanicznej.

Konferencję zorganizuje Polskie Towarzystwo Chorób Płuc w kolaboracji z jego sekcją intensywnej terapii i rehabilitacji. Celem tego wydarzenia jest przedstawienie najnowszej wiedzy naukowej dotyczącej opieki nad pacjentem na różnych etapach leczenia niewydolności oddychania: począwszy od momentu diagnostyki, przez proces transportu medycznego, pobyt w oddziale ratunkowym, aż po etapy leczenia w oddziałach intensywnej terapii.

W pierwszym dniu konferencji zaplanowano szereg warsztatów praktycznych, podczas których uczestnicy będą mieli okazję do bezpośredniego zetknięcia się z różnorodnymi technikami diagnostycznymi, leczenia i monitorowania niewydolności oddychania. Znaczącą część tego segmentu poświęci się również nowoczesnym narzędziom fizjoterapii, które wspierają zarządzanie niewydolnością oddychania. Opcja wyboru konkretnych obszarów warsztatów zapewnia uczestnikom możliwość skupienia się na zagadnieniach, które są dla nich najbardziej istotne. Wszystko to będzie miało formę wysoce interaktywną, co pozwoli na intensywną dyskusję i wymianę doświadczeń między specjalistami.

Drugiego dnia planowane są sesje koncentrujące się na patofizjologii i klasyfikacji niewydolności oddychania, ostrej hipoksemicznej niewydolności oddychania, wpływie pandemii na obraz kliniczny, a także na innowacyjnych technikach diagnostycznych i terapeutycznych. Obejmować to będzie różne formy wentylacji, zarówno inwazyjnej, jak i nieinwazyjnej. Planowane są również sesje dotyczące zaostrzenia przewlekłej niewydolności oddychania w kontekście opieki przedszpitalnej oraz w salach OIOM.

Zakładamy, że “Konferencja Niewydolność Oddychania” stanie się platformą nie tylko dla prezentacji najnowszych osiągnięć naukowych, ale również dla interdyscyplinarnej współpracy i rozwijania nowych kierunków badań i praktyk klinicznych. Jest to szczególnie istotne dla Fundacji Oddech Życia i portalu OddechZycia.pl, które aktywnie wspierają pacjentów z różnymi formami niewydolności oddychania, w tym mukowiscydozą, pierwotną dyskinezą rzęsek i dysplazją oskrzelowo-płucną. Jest to dla nas okazja do jeszcze głębszego zaangażowania w problematykę, która stanowi jeden z naszych głównych obszarów działania.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w konferencji. Dalsze informacje oraz możliwość rejestracji są dostępne na oficjalnej stronie wydarzenia: https://niewydolnoscoddychania.grupaconway.pl/

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More