Po raz pierwszy w Polsce uruchomiono telemonitoring dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

Pionierski system został uruchomiony na początku lutego. Pierwsi pacjenci już zostali nim objęci, a docelowo włączone zostaną do niego wszystkie osoby wentylowane nieinwazyjnie cierpiące z powodu POChP i pozostające pod opieką domową Pallmed, świadczeniodawcy m.in. wentylacji mechanicznej w warunkach domowych. Rozwiązanie zapewnia pacjentom jeszcze wyższą jakość opieki i bezpieczeństwo, a kadrze medycznej kompleksowe wsparcie w prowadzeniu terapii.

– Telemonitoring Pallmed zupełnie zmienia perspektywę opieki nad osobami wentylowanym nieinwazyjnie w domach. Regularny nadzór, okresowa analiza kluczowych parametrów wentylacji i wczesne reagowanie to korzyści zarówno dla pacjentów jak i opiekunów, pielęgniarek oraz lekarzy – mówi Michał Kowalski, dyrektor generalny Pallmed.

Jak działa telemonitoring?
System działa na zasadzie synergii rozwiązań cyfrowych i kompleksowego wsparcia zespołu analizującego parametry pacjentów. Kluczowe dane o wentylacji są przesyłane z respiratorów na platformę Vivicheck. W systematycznych odstępach czasu zespół Centrum Telemonitoringu analizuje te dane i porównuje je z określonymi zakresami akceptowalności. W przypadku nieprawidłowości i odchyleń wyników od normy Centrum Telemonitoringu podejmuje odpowiednie działania według ustalonych scenariuszy. Są to m.in.: telefoniczne wsparcie pacjenta, zawiadomienie pielęgniarki prowadzącej bądź lekarza prowadzącego lub kontakt z firmą serwisującą sprzęt do respiratoterapii.

Jesteśmy kolejnym krajem z Grupy Vivisol, w którym zapewniamy pacjentom najwyższą jakość opieki dzięki telemonitoringowi. Takie rozwiązania to przyszłość opieki domowej, mająca kluczowe znaczenie zwłaszcza w efektywnym leczeniu chorób przewlekłych – podkreśla Michał Kowalski.

 

Na podst. mat. prasowego

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More