Innowacje w terapii oddechowej: interdyscyplinarne spotkanie praktyków i teoretyków

Rozwój i doskonalenie praktyki pulmonologicznej – priorytet dzisiejszej medycyny

W kontekście dynamicznie rozwijającej się pulmonologii, niezwykle istotne jest ciągłe poszerzanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych. W odpowiedzi na te potrzeby PhysioAssist i firma MedicalInnovation we współpracy z Polskim Towarzystwem Chorób Płuc organizuje serię warsztatów skupionych na fizjoterapii oddechowej, dostarczając platformę dla profesjonalnego rozwoju lekarzy i fizjoterapeutów.

Spotkanie ekspertów – transfer wiedzy i doświadczenia

Program warsztatów został starannie przygotowany, aby uczestnikom zapewnić możliwość bezpośredniej interakcji z wiodącymi ekspertami w dziedzinie terapii oddechowej. Prelekcje poprowadzą renomowani specjaliści z Polski – w tym dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska, będąca Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, dr n. med. Joanna Miłkowska-Dymanowska oraz dr n. med. Aleksander Kania. Międzynarodowy wymiar wydarzenia podkreśli obecność Hughesa Gauchez, klinicysty i eksperta w dziedzinie fizjoterapii oddechowej, co wraz z doświadczeniem Prof. dr hab. Jana Szczegielniaka zapewni uczestnikom dostęp do wiedzy opartej na najnowszych światowych badaniach i praktyce klinicznej.

Do grona wykładowców dołączą również cenieni polscy fizjoterapeuci: dr Katarzyna Bogacz, mgr Agata Gładzka, mgr Natalia Jeneralska, mgr Łukasz Lech, mgr Mikołaj Kowalski, mgr Paulina Katarzyńska oraz mgr Milena Myszkiewicz, którzy przedstawią praktyczne aspekty rehabilitacji oddechowej w różnorodnych przypadkach klinicznych.

Program warsztatów – od teorii do praktyki

Warsztaty inauguruje spotkanie w Bydgoszczy 26 marca 2024 roku, po którym kolejne sesje odbędą się 16 maja w Krakowie oraz 19 września w Łodzi. Agenda warsztatów obejmuje sesje kliniczne, praktyczne warsztaty wykorzystania aparatury Simeox oraz dyskusje dotyczące terapii pacjentów z różnymi patologiami oddechowymi.

Terapia Simeox – innowacja w służbie zdrowia

Centralnym punktem programu jest zastosowanie terapii Simeox, nowoczesnej metody oczyszczania drzewa oskrzelowego, która odgrywa coraz większą rolę w leczeniu przewlekłych chorób płuc. Uczestnicy będą mieli okazję zgłębić mechanizmy działania terapii oraz jej praktyczne zastosowanie.

Edukacja i wymiana doświadczeń – fundament postępu w pulmonologii

Warsztaty mają za zadanie nie tylko podnieść poziom wiedzy teoretycznej, ale również umożliwić wymianę doświadczeń między specjalistami, co jest kluczowe w szybko rozwijającym się świecie medycznym. Interaktywne sesje kliniczne, warsztaty oraz dyskusje mają za cel wypracowanie nowych standardów w dziedzinie leczenia i rehabilitacji oddechowej.

Zaproszenie do aktywnego uczestnictwa

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w warsztatach. Rejestracja na wydarzenie jest już dostępna. W celu zgłoszenia swojego udziału lub uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem: 789139100.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More