Sztuczna inteligencja skraca czas oczekiwania na wyniki badania CT i diagnozowania zatorów płucnych

Zmiana priorytetów listy roboczej radiologa przy użyciu sztucznej inteligencji

Jak czytamy w czasopiśmie American Journal of Roentgenology (AJR), narzędzie do priorytetyzacji listy pacjentów z zastosowaniem sztucznej inteligencji w USA skróciło czas oczekiwania na wyniki badań CT płuc oraz czas oczekiwania na diagnozę zatorów płucnych.

„Sztuczna inteligencja może pomóc radiologom w szybszej diagnozie i wcześniejszym interwencji w przypadku ostrego zatoru płucnego (PE),” podsumował prowadzący badania lekarz Kiran Batra, z wydziału radiologii na University of Texas Southwestern Medical Center w Dallas.

Wyniki badań opublikowane w AJR obejmowały pacjentów, którzy przeszli badanie CT płuc z angiografią przed i po wdrożeniu narzędzia zatwierdzonego przez FDA, które priorytetyzowało komputerowe badania angiografii CT w przypadku wykrycia ostrego PE. Czasy oczekiwania (od zakończenia badania do rozpoczęcia tworzenia raportu), odczytu (rozpoczęcie tworzenia raportu do jego pełnej dostępności), a także czasu przygotowania raportu (suma oczekiwania i odczytu) zostały określone na podstawie znaczników czasowych z systemów elektronicznej dokumentacji medycznej.

Ostatecznie narzędzie do priorytetyzacji listy pacjentów napędzane sztuczną inteligencją wiązało się ze znacznie krótszym czasem przygotowania raportu (47,6 vs. 59,9 minut) i oczekiwania (21,4 vs. 33,4 minut) – chociaż nie było istotnej różnicy w czasie odczytu (26,3 vs. 26,5 minut) – dla raportów angiografii CT z dodatnim wynikiem wskazującym na ostre PE w porównaniu z raportami sprzed wdrożenia sztucznej inteligencji.

W skrócie, narzędzie sztucznej inteligencji wykorzystane do priorytetyzacji listy pacjentów skróciło czas oczekiwania na diagnozę zatorów płucnych oraz czas oczekiwania na wyniki badań CT płuc, co może prowadzić do szybszych interwencji w przypadku ostrego PE i poprawy wyników leczenia.

DOI 10.2214/AJR.22.28949

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More