Sto transplantacji serc i płuc przeprowadzono w 2023 r. w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Sto transplantacji serc oraz płuc wykonał w 2023 roku zespół Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. To najlepszy wynik wśród ośrodków przeszczepiających narządy klatki piersiowej w Polsce – podał w poniedziałek rzecznik prasowy tej placówki Marek Mędela.

Po raz kolejny w Zabrzu wykonano również najwięcej transplantacji u dzieci – łącznie było to 11 przeszczepień serc oraz płuc u pacjentów poniżej 18. roku życia.

W całym minionym roku zabrzańscy transplantolodzy wykonali 53 transplantacje serca oraz 47 transplantacji płuc. To wynik porównywalny z danymi z 2022 r. – poinformowali przedstawiciele tego ośrodka.

„To był dobry rok dla naszych pacjentów. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu po oddaniu nowego pawilonu pracuje pełną parą. Wykonujemy rocznie około stu transplantacji narządów klatki piersiowej z bardzo dobrymi wynikami. Jesteśmy również jednym z niewielu ośrodków w Europie, który z powodzeniem realizuje program transplantacji serc oraz mechanicznego wspomagania krążenia u dzieci. To ogromna, zespołowa praca wielu ludzi” – zaznaczył dyrektor naczelny Śląskiego Centrum Chorób Serca prof. dr hab. Piotr Przybyłowski.

W 2023 r. w zabrzańskim ośrodku po raz pierwszy w Polsce wszczepiono pacjentom organy pobrane poza granicami Polski. Dzięki współpracy międzynarodowej koordynatorów transplantacyjnych udało się pobrać dwa serca do przeszczepów w szpitalach Czechach. Zgodnie z procedurą do takiego pobrania międzynarodowego można dojść w sytuacji, w której w danym kraju nie ma na liście oczekujących na przeszczep odpowiednio dopasowanego biorcy. Wówczas informacja o możliwości pozyskania narządów trafia na specjalną platformę FOEDUS, która zrzesza jednostki koordynujące programy transplantacyjne w krajach Unii Europejskiej.

W marcu zespół zabrzańskiej placówki wykonał drugą na świecie transplantację płuc u pacjenta z rzadką chorobą genetyczną, powodującą trwale uszkodzenie płuc i oskrzeli. W grudniu wykonano transplantację płuc u pacjenta, który przez 70 dni czekał na zabieg ratujący życie podłączony do ECMO – urządzenia zastępującego pracę serca i płuc w stanach skrajnej niewydolności krążeniowo-oddechowej.

„Mówiąc o sukcesach kardiochirurgów, musimy też pamiętać o codziennej pracy naszych kardiologów i całego zespołu Śląskiego Centrum Chorób Serca. To są tysiące hospitalizacji dzieci i dorosłych rocznie i ponad 70 tysięcy udzielonych porad ambulatoryjnych” – podkreślił prof. Przybyłowski.

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu jest wiodącym w Polsce wysokospecjalistycznym ośrodkiem kliniczno-naukowo-szkoleniowym, zajmującym się nowoczesną diagnostyką i terapią schorzeń układu sercowo-naczyniowego u dorosłych i dzieci. Od początków istnienia ośrodek jest silnie związany ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, w październiku 2022 r. został szpitalem klinicznym tej uczelni.

Od sierpnia 1984 do kwietnia 2011 r. zabrzański ośrodek mieścił się w skromnym budynku (Pawilon A) – pierwszym, historycznym budynku ówczesnego Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii, w którym prof. Zbigniew Religa wraz z zespołem przeprowadził w 1985 r. pierwszą udaną transplantację serca w Polsce. Pawilon A był systematycznie modernizowany, ale z czasem okazał się niewystarczający.

W maju 2011 r. otwarto nowy budynek – Pawilon B, w którym rozpoczęły działalność oddziały niewydolności serca, małoinwazyjnej kardiochirurgii oraz chirurgii naczyniowej i endowaskularnej, z nowoczesnym blokiem operacyjnym. Stary barak, w którym mieścił się Zespół Przychodni Specjalistycznych został zastąpiony kompleksem nowoczesnych poradni, przystosowanych dla pacjentów ze schorzeniami serca, naczyń i płuc.

W 2012 r. uruchomiona została inwestycja związana z dalszą rozbudową SCCS o ogólnopolski ośrodek transplantacji płuc, w tym dla chorych z mukowiscydozą, oraz nowoczesne oddziały diagnostyki obrazowej w chorobach serca, płuc i naczyń u dorosłych i dzieci, dzięki czemu po trzech latach, w 2015 r., uruchomiono Pawilon C. W 2022 r. oddano do użytku Pawilon A+, wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt zabiegowy, potrzebny do leczenia najpoważniejszych schorzeń kardiologicznych.

W SCCS działa sześć jednostek naukowo-dydaktycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Przy każdej katedrze i oddziale klinicznym działają naukowe koła studenckie, które dodatkowo prowadzą działalność dydaktyczną obejmującą techniki wysokospecjalistyczne. Zabrzańskie Centrum jest także jednostką prowadzącą działalność naukową oraz badawczo-rozwojową w zakresie kardiologii, kardiochirurgii, transplantologii, diabetologii, ale i nauk podstawowych.(PAP)

Dzięki uprzejmości: Nauka w Polsce, Krzysztof Konopka

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More